جشنواره بهاری کسپرسکی

با خرید محصولات کسپرسکی به صورت آنلاین، شانس خود را برای برنده شدن جوایز میلیونی جشنواره بهاری کسپرسکی امتحان کنید.کلیه خریداران محصولات خانگی کسپرسکی که از 12 اسفندماه ماه 1393 لغایت 31 فروردین ماه 1394 اقدام به خرید اینترنتی نمایند، در گروه بندی های مختلف، در قرعه کشی های متنوع شامل مبالغی به ارزش 10 میلیون ریال، 5 میلیون ریال، و 2.5 میلیون ریال شرکت خواهند داشت.

قرعه کشی در سه گروه مختلف و به این شرح انجام خواهد گرفت و هر یک از نفرات برنده میتوانند با اعتباری به مبالغ زیر از فروشگاه اینترنتی بورسیکا خرید نمایند:

                                                         

گروه خریداران محصول کسپرسکی توتال سکیوریتی در قرعه کشی 10 میلیون ریال

گروه خریداران محصول کسپرسکی اینترنت سکیوریتی در قرعه کشی 5 میلیون ریال

گروه خریداران محصول کسپرسکی آنتی ویروس در قرعه کشی 2.5 میلیون ریال

برای خریداران، برای هر خرید و یا هر فاکتور مربوط به محصولات یکساله 1 امتیاز و برای خریداران محصولات دوساله 3 امتیاز در نظر گرفته می شود. این جشنواره صرفاً برای خریداران نهایی محصولات بوده و فروشندگان در آن حضور نخواهند داشت.