کاربر گرامی

به منظور افزایش کیفیت خدمات و شناسایی نقاط ضعف و بهبود نقاط  قوت شبکه اسپارک لطفا میزان رضایت مندی خود را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید .

شماره خط ADSL (*)
ورودی نامعتبر
مشخصات تکمیل کننده فرم : (*)
ورودی نامعتبر
جنسیت (*)
ورودی نامعتبر
رده سنی : (*)ورودی نامعتبر
1- نحوه برخورد پرسنل واحد نصب شبکه اسپارک را مناسب ارزیابی می کنید ؟ (*)
ورودی نامعتبر
2-نحوه ارائه خدمات نصب درخواستی توسط شبکه اسپارک را مناسب ارزیابی می نمایید ؟ (*)
ورودی نامعتبر
3- آیا کیفیت سرویس اینترنت آسیاتک را منطبق با نیازهای درخواستی خود ارزیابی می نمایید ؟ (*)
ورودی نامعتبر
4- بهای سرویس ارائه شده (با توجه به کیفیت) توسط شبکه اسپارک را چگونه ارزیابی می نمایید ؟ (*)
ورودی نامعتبر
5- عملکرد شبکه اسپارک را در خصوص انجام تعهدات خود درقبال فروش خدمات، مطلوب ارزیابی می نمایید؟ (*)
ورودی نامعتبر
نظرات و پیشنهادات :
ورودی نامعتبر
کد امنیتی کد امنیتی
ورودی نامعتبر